AlejTech/Solutions/AlejTech CMS Modules/Prepojenie so systémom POHODA
Jump to navigation

Connection with POHODA system Connection with POHODA system

Váš e-shop prepojíme s ekonomickým systémom POHODA. Budete tak môcť jednoducho ponúkať a predávať tovar zo svojej skladovej evidencie, prijímať objednávky a ďalej s nimi pracovať, rozširovať adresár o nových zákazníkov a pod.

Prepojenie e-shopu s Pohodou je pomocou XML komunikácie a funguje obidvoma smermi.

Synchronizovať sa môžu informácie o produktoch, cenách, stavoch na sklade a parametroch oboma smermi medzi e-shopom a systémom POHODA. Na začiatku sa môžete rozhodnúť, či chcete produkty a kategórie primárne spravovať v e-shope alebo v POHODE. Na základe toho nastavíme, ktoré informácie sa kam budú prenášať.

Prepojenie so systémom POHODA 

Z e-shopu môžete načítať objednávky vykonané v e-shope do svojej obchodnej agendy v programe POHODA. Spolu s vykonanými objednávkami sa môžu do programu POHODA preniesť taktiež zmeny údajov o vašich zákazníkoch.

Okrem prepojenia e-shopu so systémom POHODA máme skúsenosti s prepojením aj na ekonomické systémy Money S3 a Oberon.

Price: 269.00 € without VAT

Ask us what we can do for you.
We‘ll be happy to provide you with a quote for all your web-based projects.

Contact us

Pricelist

Check all the CMS modules
you need and see the price
calculated instantly.
VieW the pricelist

Really great support from your side! It’s a pleasure to work with you!

Polly Arnaudova
.A.S.A. Bulgaria Ltd.