AlejTech/Solutions/AlejTech CMS Modules/Contracts, invoices, orders
Jump to navigation

Contracts, invoices, orders Contracts, invoices, orders

Podľa zákona sú niektoré organizácie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky uzatvorené po 1. 1. 2011 na svojej webovej stránke (zákon č. 546/2010 Z. z. platný od 1. 1. 2011, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

Modul Zmluvy, faktúry a objednávky umožňuje publikovať povinne zverejňované informácie, teda zmluvy, faktúry a objednávky.

Modul obsahuje efektívne vyhľadávanie dokumentov podľa jednotlivých kritérií, napríklad podľa čísla, predmetu, dodávateľa, objednávateľa, ap.

Price: 349.00 € without VAT

Example:

zmluvy-faktury-objednavky

Ask us what we can do for you.
We‘ll be happy to provide you with a quote for all your web-based projects.

Contact us

Pricelist

Check all the CMS modules
you need and see the price
calculated instantly.
VieW the pricelist

Really great support from your side! It’s a pleasure to work with you!

Polly Arnaudova
.A.S.A. Bulgaria Ltd.